Gezamenlijk ouderlijk gezag over kind. Moeder weigert. Kan dat?

Volgens de wet hebben ouders die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben, automatisch (samen) het gezag over hun kinderen. Ook over hun ‘voorhuwelijkse’ kinderen. Gezamenlijk het gezag hebben betekent onder andere dat de ouders samen belangrijke beslissingen moeten nemen. Denk daarbij aan schoolkeuze, verhuizing, medische behandeling, maar ook de toestemming aan de andere ouder…

Alimentatie per 1 januari 2020 verhoogd met 2,5 %

Ieder jaar moeten alle alimentatiebedragen, zowel kinderalimentatie als partneralimentatie, worden geïndexeerd. Per 1 januari 2020 moeten de alimentatiebedragen met 2,5 % worden verhoogd. Het indexeringspercentage wordt ieder jaar door het Ministerie van Veiligheid en Justitie vastgesteld en volgt de stijging van de lonen. De indexering geldt zowel voor alimentatie die door de rechtbank is vastgesteld,…

Karin Wientjes Familierechtkantoor zwolle

Ik heb lang geleden een schenking ontvangen en ik ga scheiden. Wat moet ik doen?

Meneer en mevrouw zijn getrouwd in gemeenschap van goederen. Mevrouw heeft een schenking ontvangen van haar ouders, een bedrag van € 30.000,-. Dit bedrag is geschonken met een uitsluitingsclausule. Dit betekent dat het bedrag niet in de gemeenschap van goederen is gevallen maar privévermogen is van mevrouw. Het bedrag is op haar bestaande bankrekening gestort. Die bankrekening…

Yvonne ten Kate advocaat

Mijn ex heeft veel vermogen, maar wil toch partneralimentatie. Kan dat zomaar?

Alimentatieontvanger Zou iemand die geen inkomen heeft, maar wel vermogen, wel partneralimentatie moeten ontvangen? Kan zij (of hij) niet ‘gewoon’ haar (of zijn) vermogen aanwenden voor eigen levensonderhoud? Met andere woorden: kan van de alimentatiegerechtigde, dus degene die alimentatie ontvangt, verlangd worden om in te teren op vermogen? Zoals zo vaak: het hangt af van…

Karin Wientjes Familierechtkantoor zwolle

Ex wil geld terug, maar krijgt het niet!

Man en vrouw wonen samen. Ze zijn niet getrouwd en hebben geen geregistreerd partnerschap en ook geen samenlevingscontract. Tegenwoordig wonen veel mensen samen ‘in het wild’. Waar echtgenoten op sommige punten door de wet worden beschermd, genieten samenwoners weinig bescherming. Zo blijkt ook nu weer uit een belangrijke recente uitspraak van de Hoge Raad (10 mei…